Za slušanje programa Radio SjeveroZapad putem live streaminga potreban vam je
Flash Player 9.0 ili Winamp.

Odabrati možete visoku ili nisku kvalitetu zvuka, ovisno o brzini Vaše internet veze.
Preporučena je visoka kvaliteta.

Hvala što slušate Radio SjeveroZapad!

Visoka kvaliteta

Niska kvaliteta